Kalite Politikamız

AĞAÇLI PETROL VE TİC. LTD. ŞTİ. üst yönetimi, kalite politikası oluşturulurken; şirketimizin amacına uygunluğunu, belirlenen şartlara uyulacağını ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirileceğini taahhüt etmiştir. Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesinin sağlanmasını, şirketimiz içinde iletilmesini ve anlaşılmasının sağlanmasını, uygunluğunun sürekliliğinin, yönetimin gözden geçirme toplantılarıyla sağlanacağını belirtip, taahhüt ederek güvence altına almıştır. 

Kalite Politikamız; 
“Kalite; kontrol edilmez üretilir” felsefesini kalite politikası olarak benimseyen şirketimiz, bu anlamda aşağıdaki politikaları uygulayacaktır; 
* Kaliteyi sağlamak için, ürün ve hizmette, standartlara uygun kalite ve kalitede sürekliliğin sağlanması,
* Doğru, çabuk ve güvenilir hizmetin ilk defada verilmesi ve uygunluğunun sürekli gözden geçirilmesinin sağlanması, 
* Kalite yönetim sisteminin uygulanması, şirket içi iletim ve anlaşılmasının sağlanmasıyla, sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirmenin sağlanması, 
* Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesinin sağlanması, P Personele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını ve 
* Sürekli eğitim olanaklarını temin etmeyi kendisine amaç edinmiştir. 

Kısacası; AĞAÇLI PETROL VE TİC. LTD. ŞTİ. üretilecek ürün ve verilecek hizmet ile ilgili ayrıntılara, temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulmasını sağlamak. Müşteri malının güvenliği için her türlü önlemi almak ve günümüz ekonomik koşullarında “En İyiyi Biz Üretiriz, Çünkü Otomotiv Taşımacılığı Bizim İşimiz” sloganı ile “en kısa zaman”, “en düşük maliyet” ve “en iyi kalite” üçgeni üzerinde her zaman daha iyiyi ve daha güzeli hedeflemektir. Bu doğrultuda müşteri ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet vermek şirketimizin kalite politikasıdır. 

Tüm çalışanlarımızın bu ilkeler doğrultusunda eksiksiz bir özgüven ile çalışacaklarına olan inancımız sonsuzdur. Şirket yönetimi olarak, kalite politikamızın sürekliliğinin sağlanacağını ve kalite sistemimizin uygunluluğunun denetleneceğini taahhüt ederiz 

Adnan AĞAÇLI 
Yönetim Kurulu Başkanı